Sven Erik Hauberg, basun. Medlem af orkestrets "Rytmik- og Bevægelseshold".